Haziran 16, 2021

EsasBilgi.com Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

EsasBilgi.com Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Sultan II. Abdülhamid’in Kumandanı’nın Rüyası

Sultan II. Abdülhamid osmanlı padişahları arasına hakkında en çok konuşulan en çok yazılıp çizilenlerden birisidir mehmet akif ersoyda kendisine muhalif olanlardan birisidir fakat akif Sultan II. Abdülhamid dönemi sonrası hata ettiğini anlamış Sultan II. Abdülhamid dönemi sonrası onun kımetinin anlamıştır Mehmet Âkif o döneminde olan bir olayı şöyle anlatıyor Sultan Ahmet camiine gidiyorum her sabah ne kadar erken gidersem gideyim mihrabın bir kenarında saçı sakalı bembeyaz olmuş ihtiyar bir adam ümitsizce bedbin durmadan ağlıyor. O kadar ağlıyor ki ağlamadığı tek dakikayı yakalayamadım. Nihayet bir gün yanına sokuldum. Niye bu kadar ağlıyorsun dedim Bana Beni konuşturma dedi, kalbim duracak, Ben çok ısrar edince ağlıyarak anlattı
Ben Abdulhamit devrinde bir binbaşıydım Annem babam vefat edince, servetimiz vardı harap olmasın diye bir istifa dilekçesi gönderdimiannem babam vefat etti falan yerdeki mağazalarımız, filan yerdeki gayri menkullerimiz… bunlara nezaret edecek bir nezaretçiye ihtiyaç vardır. İstifam kabul buyurulursa, istifa etmek istiyorum dedim.Biraz sonra bana doğrudan doğruya hünkârdan bir yazı geldi, istifan kabul edilmedi.Ben bir daha dilekçe verdim yine aynı cevap geldi. Bizzat çıkayım huzuruna görüşeyim dedim, bizzat o celâdetli, haşmetli padişahın huzuruna çıktım. Hünkârım dedim. İstifamın kabulünü rica edeceğim dedim. Durumumuz budur dedim.İstifa etmemi istemiyordu, yüzünün halinden belliydi. Israrıma da dayanamadı, öfekeli bir edayla, elinin tersiyle beni iter gibi “Haydi istifa ettirdik” dedi seni. Ben döndüm sevinerek geldim işimin başına.
Gece âlem-i manada orduların teftiş edildiğini gördüm. Gördüm ki son savaşı vermek üzere şarkında ve garbında savaşan orduları bizzat Rasul-i Ekrem teftiş ediyor. Bütün Türk ordusunı Aleyhissalatu Vesselam tektiş ediyordu Osmanlı padişahlarının ileri gelenleri vardı. Abdulhamit’de edeble efendimizin arkasında duruyordu. Bütün ordular geçti. Derken benim birlik geldi; başında kumandanı olmadığı için darma dağındı. Efendimiz döndü Abdulhamit’e dedi ki “Abdulhamit! Nerede bu ordunun kumandanı?”, Abdulhamit “Ya Rasulallah!, çok istedi, ısrar etti, istifa ettirdik.”. Efendimiz “Senin istifa ettirdiğini, biz de istifa ettirdik” buyurdu. Ben ağlamayayım da kim ağlasın bu kıssadanda anlaşılacağı gibi Sultan II. Abdülhamid islam için çırpınan bir liderdi fakat kendisi filistini satmadığı için hakkında yapılan propagandalara maruz kalmış uzun süre kızıl sultan diye anılmıştır günümüzde bu itham ortadan kalkmıştır dillendirilmemektir bi çok kişide onunn döneminde toprak osmanlının toprak kaybetmediğini söyler ama bunun aslı astarı yoktur Sultan II. Abdülhamid döneminde ruslar yeşilköye kadar gelmişler osmanlını başkenti düşme tehlikesi yaşamıştır Sultan II. Abdülhamid döneminde imzalanan anlaşma ile sırbistan karadağ romanya bağımsız olmuş doğu anadolu topraklarımızda ruslara verilmiştir osmanlının son demleri olduğu için toprak kayıpları sürekli yaşanıyordu zaten Sultan II. Abdülhamid uyguladığı politikalarla osmanlının yıkılışını geçiktirmiş bir padişahtır görevindende bir darbe ile indirilmiştir ittihatçılar yıllar sonra yaptığı hatanın farkına varsalarda iş işten geçmişti bugun ittihatılar hain ilan edilmişken Sultan II. Abdülhamid ulu hakan olarak anılmaktadır.

SekaBet     İdda Taktikleri