Mayıs 18, 2021

EsasBilgi.com Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

EsasBilgi.com Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Sultan Abdulhamid döneminde kaybedilen topraklar

Sultan II. Abdülhamid Sultan Abdülmecid’in oğlu 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir.Sultan Abdulhamid otuz üç yıl osmanlı tahtında kalmıştır bu dönemler osmanlı devleti’nin en sıkıntılı dönemleriden biri olarak gösterilebilir savaşlarda gelen yenilgiler hazinenin boşalması ve borçların ödenememsi devleti ekonomik ve askeri anlamda büyük bi sıkıntıya sokuyordu işte böyle bir dönemde Sultan Abdulhamid tahta geçmişti kendisi bu ülkeyi bayındrı hale getirmek için çaba harcamıştır ama osmanlı’nın parçalanma dönemi olduğu için askeri alanca başarılar elde edilememiş daha çok dnege siyaseti izlenmiştir.
Bir çok kişi Sultan Abdulhamid döneminde hiç toprak kaybedilmediğini söyler ama bunun en ufak bir doğruluk payı yoktur filistin davasında mertçe durup topraklarını satmamıştı fakat hiç toprak kaybedilmedi demek tamamen yanlıştır.

Sultan Abdulhamid döneminde imzalanan berlin anlaşması ile sırbıstan karadağ ve romanya bağımsılığını ilan ederek osmanlıdan ayrılmıştır durum bununla sınırlı değil Kars, Batum, Artvin ve Ardahan Rusya’ya bırakıldı Dobruca Sancağı Romanya’ya bırakıldı daha sonraki dönemlerde ise kıbrıs, tunus ve mısır kaybedilmiştir büyüklük olarak ele alırsak sultan abdülhamit döneminde bir milyon beş yüz doksan iki bin sekiz yüz altı kilometre kare toprak kaybedilmiştir buğun türkiye cumhuriyeti devletimizin 783.562 km² olduğunu düşünürsek kaybedilen alanın ne kadar büyük olduğunu daha net bir şekilde kavrayabilirsiniz ayrıca Sultan Abdulhamid’in on altı eşi vardır kendisi tahttan darbe ile indirlmiş selanik’de sürgün hayatı yaşamıştır.

iddaa taktikleri