İHALE AVUKATI

İHALE AVUKATI

Nisan 1, 2018 0 Yazar: admin

Kamu ihale hukuku, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na bağlıdır. Kamu ihale hukuku bir çok kanununu kaynak olarak kullanır ama 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ana kaynak, asıl kaynak olarak kabul eder. Yani Kamu İhale Kanunu’nu ilgilendiren taraflar, avukatlar, şirket sahipleri, gerçek ve tüzel kişiler bu Kanunun belirlediği şartlara uymak zorundadırlar. Eğer ki, tarafların ihale üzerine aralarında yaptıkları sözleşmede, işlemlerde bu kanuna aksi olan bir durum, madde mevcut olur ise ihale geçersiz sayılarak reddedilir.

İhale avukatının böyle durumlarda elbette ki yanınızda olması gereklidir. Çünkü ihale dediğimiz kavram, yapılan iş gereği katılan taraflara büyük bir getirisi olan ve aynı zamanda da kuralına usulüne göre yapılmadığında da çok büyük eksileri olan bir iştir. Şirketler kendi bünyesinde yaptığı, katıldığı ihalelere çok önem vermektedir. Bir ihalenin olumlu ve ya olumsuz sonuçlanması gerek katılan tarafın gerek politik durumu, gerekse maddi durumu açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Şirketler, ihaleye katılan taraflar ihalede olacak, olması gereken usülleri tam anlamıyla tek başlarına takip edemezler. Çünkü, zaten ihaleye katılan taraflar kendi ticari hayatlarının karmaşasında bir de ihale kurallarına, usülüne ayıracak vakitleri olmamasının yanında, bu ihaleyi takip edebilecek kadar bilgi birikimine de sahip değillerdir. İhalede, katıldığınız ihalenin sağlıklı devam edip sonuçlanması açısından mutlaka bir ihale avukatınızın olması gereklidir.

İhale avukatınızın olması sizin ne işinize yarar? İhale avukatınızın olması demek, ihalede oluşabilecek herhangi bir usulsüzlüğe karşı gidilebilecek hukuki yolları size sunar ve bunlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması demektir. İhale avukatı, ihalede olan yer tesliminden, süre bakımından olan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur. İhalede çok yüksek ve ya çok düşük teklif olmasına engel olur ve bunların kontrolünü sağlar ki, bu saydığımız bir kaç durum dahi ihaleye katılan şirketler için hayati derece önem taşımaktadır.

burdur escort