Haziran 16, 2021

EsasBilgi.com Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

EsasBilgi.com Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

En sevilmeyen osmanlı padişahı hangisidir ?

Osmanlı devleti 623 yıl hüküm sürmüş dönem dönem dünyanın en güçlü devleti konumuna gelmiştir ve bu büyük devlete 36 padişah sultanlık yapmıştır her padişah bir birinden farklı politikalar izlemiş halktan da farklı tepkiler almıştır kimi padişah çok sevilmiş kimi de hiç sevilmemiştir tabiki halk tarafından sevilip sevilmeme izlenilen politikalarla ilgilidir.

En sevilmeyen osmanlı padişahı kimdir ?

Net bir şekilde En sevilmeyen osmanlı padişahı şudur demek pek doğru değildir ama tarihçiler tarafından ortak bir payda da buluşulab ve genelliklede kabul gören II.Mehmet’tir yani anlı şanlı Fatih Sultan Mehmet’tir.

Fatih istanbulu alıp çağ açıp çağ kapatan bizansı sonsuza kadar silen muzaffer bi komutan ama nasıl sevilmez diyebilirisniz fatih çağının çok ötesinde bir liderdi alt farklı dil biliyordu çok okur çok araştırır ilime bilime önem verirdi tüm bunlara rağmen yeniçeriler tarikat ehli şeyhler, büyük Türk aileleri, her çeşit esnaf, hatta birçok köylü hanedan mensupları bile Fatihi sevmezdi peki bu büyük muzaffer komutan neden sevilmezdi ?

Fatih Sultan Mehmet Neden Sevilmezdi ?

Yeniçeriler arasında fatih pek sevilmezdi bunun sebebi ise cengaver bi padişah olması orduyu seferden sefere götürmesi diyebiliriz örneğin fatih 1477 baharında sefer hazırlanmasını istediği zaman yeniçeriler arasında hoşnutsuzluk çıkmış yeniçeriler şehzadeleri destekleme yoluna gitmiştir yani fatihe karşı bi baş gösterme durumu var diyebiliriz şehzade Bayezıd cem sultana göre daha yumuşak başlı savaşla seferle pek ilgisi olmayan bir şehzadeydi bu yüzden destek ona kaymıştıi

Tarikat şeyhleri de fatihi sevmezdi peki onlar neden sevmezdi derseniz de fatih tarikatların şeyhlerin elindeki vakıf arazilerine ve bunların emlaklarına el koyup buraları tımar haline getirdi yani tekerlerine çomak sokulunca bunlarda fatihi sevmez oldu.

Osmanlı hanedan mensuplarıda fatihi sevmezdi çünkü kardeş katli kanunu çıkaran padişah sultan mehmet olmuştur bu yüzden kendi ailesi içinden de kendisini sevmeyen kişiler çoktu diyebilirz.

Halk tarafından neden sevilmiyor derseniz de bunun sebebi de vergilerdir sultan mehmet vergi toplamak için farklı bir yönteme başvurdu beş yılda bir yeni para basarak eski paraları beşte bir eksiğine geri topluyordu bu vergilerden dolayı da halk kendisini pek sevmezdi oğlu II.BEYAZIT tahta gelince ilk işi vu vergiyi kaldırmak oldu zaten tahta çıkmadna önce bunun sözünü vermişti.

SekaBet     İdda Taktikleri