Askere giden memurlar maaş alırmı ?

Askere giden memurlar maaş alırmı ?

Haziran 10, 2017 0 Yazar: admin

Ülkemizde her erkek vatandaşın yapmak zorunda olduğu askerlik hizmeti eğitim durum durumu ve mezun olunan bölümlere bağlı olarak uzun dönem veya da kısa dönem olarka yapılabiliyor.

Askerlik hizmetine memur olduktan sonra gidecek kişilerin en çok merak ettiği konulardan biriside askerlik hizmeti sırasında memurlar maaş alabiliyor mu ? Buu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83. maddesinde çok açık bir hüküm yer almaktadır buna göre:

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.
Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.” burada da açıkca belirtilmiş olduğu sürece askerlik hizmetini tamamlayan memurlar görevlerine belirtilen süre zarfında dönebilmektedir.
Lisans mezunu kısa dönem ve ön lisans ve lise mezunu uzun dönem memurlar askerlik sürsince aylıksız izinli sayılmaktadır bu yüzden maaş alamazlar askerde alacakları sadece devletin tüm askerler vermiş olduğu aylık asker maaşıdır asteğmen olarak askere giden devlet memurları ise rütbelerinin sağlamış olduğu özlük haklarının tamamından yararlanırlar ve askerlik hizmeti sürece maaşlarını alırlar.