6698 KVKK Sürecinde Dikkat Etmemiz Gerekenler

6698 KVKK Sürecinde Dikkat Etmemiz Gerekenler

Ekim 5, 2019 0 Yazar: admin

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 2016 yılında çıkartılarak yürürlüğe girdi. KVKK’nın amacı kişisel verilerin işlenmesinde ve kullanılmasında temel ilkelerin belirlenmesidir. Bu düzenleme ile birçok işletme ve kurumun kişisel verileri işlemesinde ve kullanmasında sınırlamalar ve kişisel verilerin nasıl korunacağı hükümleri açıklığa kavuşturulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu bu kanunun takip edilmesi ve yaptırımların uygulanması konusunda yetkilendirilmiştir. Gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yapılarda kullanılan kişisel verilerin hangi amaçla kullanılacağı, depolama ve saklama süreleri, veri sorumluları, verilerin silinmesi veya anonim hale gelmesi, kişisel verilerin aktarılması ve kişisel verisi kullanılacakların rızasının alınması konuları kanunla açık bir şekilde ifade edilmektedir.

KVKK Önemli Hususlar

Kişisel verilerin kullanılmasında özel hayıtın gizliliğine riayet edilmesi, hukuka ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalma, doğru ve güncel bilgi paylaşımının sağlanması, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda kullanılması ve bu amaçlar doğrultusunda sınırlı ve ölçülü kullanılması ve belirlenen amaca ulaşılana kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerin kullanılmasında bu hususların dışına çıkılması halinde suç işleneceği ve böyle durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından uygulanacak yaptırımların olduğu bilinmelidir. Bu sebeple gerçek ve tüzel kişiliklerin kişisel verileri kullanmadan önce uzman bir KVKK danışmanlığı hizmetlerine başvurması önemlidir. Zira kanuna uygun olmayan kişisel veri kullanımı büyük sonuçlar doğuracaktır.

Kişisel verilerin kullanılmasında VERBİS sistemi kullanılmaktadır.

Verbis Sistemi

Verbis nedir öncelikle onun bilinmesi önemlidir. Verbis, Kişisel Verileri Kurumu tarafından gerçek veya tüzel kişiliğe haiz yapılarda Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemidir. Kişisel veri kullanmak isteyen gerçek veya tüzel kişilikler Kurumdan yetki alma ve sisteme dahil olmak zorundadır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yetki belgesi olmadan veri kullanılması doğrudan suç unsuru olmaktadır. Verbis sistemine giriş yapmak için Kuruma başvurmak ve onay almak gerekmektedir. Birçok gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yapı kanunun gerektirdiği koşulları yerine getirmekte güçlük çektiği için KVKK danışmanlığı hizmeti alarak sorunsuz bir şekilde veri kullanımından faydalanmaktadır. Böylelikle birçok bürokratik süreçten kurtulmaktadır.

KVKK Danışmanlığı Nedir?

Kişisel verilerin kanunda belirlenen kriterlere uygun olarak kullanılmaması doğrudan suç kapsamındadır. KVKK danışmanlığı gerçek veya tüzel kişiliğe sahip kişisel veri kullanmak isteyenlere kanunlara uygun olarak kişisel verilerin kullanılmasında yardımcı olmaktadır. KVKK danışmanları kanun ve uygulanacak süreçler konusunda uzmanlığa sahip kişilerden oluşmaktadır. Kişisel verileri kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmak isteyen kişi ve işletmeler KVKK danışmanları vasıtasıyla kişisel verileri kullanma, saklama, yönetme ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda en doğru şekilde bilgi sahibi olmaktadır.

Özellikle son zamanlarda kişisel verilerin korunmasında toplum tarafından da dikkat edilen hususlarda suç oluşturmadan veri kullanımın sağlanması KVKK danışmanlığının önemini oldukça artırmıştır. İletişim ve bilişimin bu kadar hızlı geliştiği ve sıkı takip edildiği dönemde kişisel verilerin kullanılması da hassas hale gelmiştir.

Kaynak : Bilimp

windows 10 education satın al